opgaver:Uge1mandag

From Eksperimentel Fysik WIKI
(Redirected from opgaver:Uge1tirsdag)
Jump to: navigation, search

Disse simple øvelser skal laves som en warm-up til MATLAB. Dem der allerede er trygge ved at bruge MATLAB kan nøjes med at skimme dem igennem - men det anbefales at I går igennem dem alle for at være sikre på at I ved hvad I laver!

Opgaverne er taget fra [1] (Basic syntax and command-line exercises 1-6 og 8, samt Basic array exercises 1-3).


Contents

Simpel syntaks og kommando-linje

Opgave 1.1

Lav en vektor bestående af de lige heltal mellem 31 og 75.

Opgave 1.2

Lad x = [2 5 1 6].

 1. Lav en ny vektor af x ved at addere 16 til hvert element.
 2. Lav en ny vektor der indeholder alle ulige-indeks elementerne af x, adderet med 3.
 3. Udregn kvadratroden af hvert element i x.
 4. Udregn kvadratet af hvert element i x.

Opgave 1.3

Lad x = [3 2 6 8]' og y = [4 1 3 5]'. (NB. x og y bør være søjlevektorer).

 1. Addér summen af elementerne i x til y.
 2. Hæv hvert element af x i potensen specificeret af det tilsvarende element i y.
 3. Dividér hvert element i y med det tilsvarende element i x.
 4. Gang hvert element i x med det tilsvarende element i y, og gem resultatet i den ny variabel z.
 5. Addér elementerne i z og gem resultatet i den ny variabel w.
 6. Udregn x'*y - w og fortolk resultatet.

Opgave 1.4

Udregn de følgende MATLAB udtryk i hånden, og brug så MATLAB til at tjekke resultaterne:

 1. 2 / 2 * 3
 2. 6 - 2 / 5 + 7 ^ 2 - 1
 3. 10 / 2 \ 3 - 3 + 2 * 4
 4. 3 ^ 2 / 4
 5. 3 ^ 2 ^ 2
 6. 2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
 7. 2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
 8. 2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3

Opgave 1.5

Lav en vektor x med elementerne...

 1. 2, 4, 6, 8, 10
 2. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4
 3. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
 4. 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Opgave 1.6

Lav en vektor x med elementerne

xn = (-1)n+1/(2n-1)

Summér elementerne i versionen af denne vektor med 100 elementer.

Opgave 1.7

Givet en vektor, t, med længde n, lav MATLAB udtryk der vil udregne de følgende udtryk. Test at de virker for t = 1:0.2:2.

 1. ln(2 + t + t2)
 2. et(1 + cos(3t))
 3. cos2(t) + sin2(t)
 4. tan-1(t) (dette er den inverse tangentfunktion)
 5. cot(t)
 6. sec2(t) + cot(t) - 1


Simple arrays

Opgave 2.1

Givet x = [3 1 5 7 9 2 6], forklar hvad de følgende kommandoer "betyder":

 1. x(3)
 2. x(1:7)
 3. x(1:end)
 4. x(1:end-1)
 5. x(6:-2:1)
 6. x([1 6 2 1 1])
 7. sum(x)
 8. x([true true false false true true false])

Opgave 2.2

Givet array'et A = [ 2 4 1 ; 6 7 2 ; 3 5 9], find kommandoerne der behøves for at...

 1. definere en vektor x1 der indholder den første række af A.
 2. definere et array y der indeholder de sidste 2 rækker af A.
 3. udregne summen over kolonnerne i A.
 4. udregne summen over rækkerne i A.
 5. udregne standardafvigelsen af gennemsnittet for hver kolonne i A (NB. standardafvigelsen af gennemsnittet er defineret som standardafvigelsen divideret med kvadratroden af antallet af elementer der bruges til at udregne gennemsnittet).

Opgave 2.3

Givet arrays'ene x = [1 4 8], y = [2 1 5] og A = [3 1 6 ; 5 2 7], find ud af hvilke udtryk der kan udføres korrekt, og giv resultaterne. Hvis udtrykket ikke kan udføres, så find ud af hvorfor. Kommandoen whos kan være smart at bruge her.

 1. x + y
 2. x + A
 3. x' + y
 4. A - [x' y']
 5. [x ; y']
 6. [x ; y]
 7. A - 3


Samlede løsningerPersonal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Opgaver
Andet
Toolbox
Commercial